Đợt phim Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đợt phim Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 19/8 đến ngày 5/9/2023.

zzz.jpg
Các phim được chọn chiếu trong đợt này gồm: Phim tài liệu “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn” (Hồ Chí Minh năm 1946 – phần 2)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định tổ chức đợt phim kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục điện ảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức đợt phim trên phạm vi cả nước từ ngày 19/8 đến 5/9, nhằm giới thiệu đến công chúng 5 bộ phim chất lượng cao.

Các phim được chọn chiếu trong đợt này gồm: Phim tài liệu “Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn” (Hồ Chí Minh năm 1946 – phần 2) do Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking sản xuất;

“Giáo sư Tạ Quang Bửu – Nhà khoa học yêu nước” do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất;

Phim “Những người giữ hồn đất” do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất;

Hai phim hoạt hình là  “Giấc mơ làm mẹ” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất và phim “Vượt qua đường nước đen” do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất.

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt phim trên trong phạm vi cả nước từ ngày 19/8 đến ngày 05/9/2023./.

Hải Đô

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/dot-phim-ky-niem-78-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-74869.html