Doanh nghiệp vì người lao động

Không chỉ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc còn nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

 

Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ đóng trên địa bàn huyện Lập Thạch có gần 2000 cán bộ, công nhân viên. Để nâng cao đời sống vật chất của công nhân lao động, công ty luôn đề ra chính sách lương, thưởng rõ ràng, minh bạch và thực hiện theo đúng chính sách đề ra. Đồng thời, định hướng cho người lao động biết mục tiêu, chiến lược phát triển của công ty.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà doanh nghiệp còn quan tâm, chia sẻ, động viên và chăm lo cho đời sống tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. Doanh nghiệp cũng thường xuyên, chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao để tạo không khí thi đua trong và ngoài đơn vị, qua đó đóng góp cho các phong trào chung của tỉnh.

Trong bối cảnh hội nhập, sự phát triển của doanh nghiệp tạo ra sự cạnh tranh nhất định đối với thị trường người lao động. Các doanh nghiệp muốn giữ chân nhân viên đều phải có chiến lược xây dựng văn hoá doanh nghiệp mà trong đó việc chủ động quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động được đặt lên hàng đầu. Cũng nhờ vậy, đời sống, thu nhập và chất lượng sống của người lao động đi lên, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, của xã hội.

Thu Thủy

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/336192/Doanh-nghiep-vi-nguoi-lao-ong