Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Sóc Trăng

Sáng ngày 12/5, tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Hoàng Trọng Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thống – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: CHÍ BẢO

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thống báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong thời gian qua, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra; sâu sát tình hình, nắm chắc vấn đề, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra theo quy định; tập trung công tác xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên; thực hiện các nội dung tiến hành xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; kịp thời xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng…

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ BẢO

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm ban hành Quy định mô hình cơ quan ủy ban kiểm tra cấp tỉnh để có cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quy trình cụ thể trong thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập; thường xuyên mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trọng Hưng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng sớm kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời, chia sẻ, giải quyết những vấn đề còn khó khăn, những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

CHÍ BẢO

Nguồn Báo Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/xay-dung-dang/doan-cong-tac-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-lam-viec-voi-soc-trang-65031.html