Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?

Tại Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh rằng nên nhìn vào số tiền mà lãnh đạo DNNN kiếm được thay vì khoản tiền lương họ nhận. Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng lại nói trách nhiệm của người đứng đầu, ít nhất nếu không hoàn thành trách nhiệm, nên từ chức.

Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 1.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 2.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 3.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 4.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 5.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 6.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 7.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 8.
Điều quan trọng sau mức lương tiền tỷ của sếp DNNN là gì?  - Ảnh 9.