Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII năm 2023 thành công tốt đẹp

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-nong-dan-viet-nam-lan-thu-viii-thong-qua-17-chi-tieu-chu-yeu-cho-nhiem-ky-moi.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 27-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự phiên trọng thể và tham dự các hoạt động của đại hội, mang đến những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Đại hội, rất nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các Văn kiện quan trọng của đại hội: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn chủ trì họp báo thông tin kết quả Đại hội.

Thông báo Kết quả Đại hội VIII, ông Lương Quốc Đoàn cho biết: Tổng số đại biểu được triệu tập là 996 đại biểu. Tham dự Đại hội có 995 đại biểu (vắng 1 đại biểu). Đại biểu dự đại hội có đại diện đủ 54/54 dân tộc.

Tại Đại hội, rất nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các Văn kiện quan trọng của đại hội: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII cũng đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Đại hội biểu thị ý chí, quyết tâm cao của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện tốt phương hướng của nhiệm kỳ 5 năm (2023 – 2028): “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân và Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác tốt. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước trí thức hóa nông dân.

Các cấp Hội và toàn thể hội viên cùng nông dân cả nước quyết tâm thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đại hội đề ra, hướng tới giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân; xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh để làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế vì mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 111 Ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII./.

PV

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-viet-nam-lan-thu-viii-nam-2023-thanh-cong-tot-dep-81197.html