Đã quy định lộ trình miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở và trẻ em mầm non 5 tuổi

Cụ thể, cử tri kiến nghị: Năm học 2022 – 2023, học phí của học sinh, sinh viên tăng, gây tâm trạng lo lắng, khó khăn cho phụ huynh học sinh. Đồng thời được biết ở một số tỉnh, thành không thu học phí học sinh năm học 2022 – 2023, gây ra tình trạng không công bằng giữa học sinh các tỉnh. Đề nghị có giải pháp giải quyết vấn đề học phí cho học sinh, sinh viên, tạo sự công bằng cho học sinh cả nước.

images612534_8_zuid.jpgĐã quy định lộ trình miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở và trẻ em mầm non 5 tuổi (ảnh minh hoạ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có tờ trình báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết giữ ổn định mức học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục công lập bằng mức học phí năm học 2021-2022. Điều này nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ học sinh và gia đình phụ huynh giảm bớt gánh nặng, ổn định đời sống.

Ngày 20-12-2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, trong đó quy định, đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thì giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022-2023 thì ngân sách địa phương bảo đảm phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Ngày 20/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023.

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định lộ trình miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở và trẻ em mầm non 5 tuổi. Trường hợp các địa phương bảo đảm được nguồn kinh phí để thực hiện trước lộ trình miễn học phí so với Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, đề nghị địa phương căn cứ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực hiện lộ trình miễn, giảm học phí cho học sinh trong phạm vi quyền hạn được giao từ nguồn ngân sách địa phương.

KT (T/h)

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/da-quy-dinh-lo-trinh-mien-hoc-phi-doi-voi-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-va-tre-em-mam-non-5-tuoi-71802.html