Công chức, viên chức làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút như thế nào?

Những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về làm việc ở những vùng đặc biệt khó khăn sẽ được nhận các loại phụ cấp thu hút. 

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, phụ cấp thu hút là phụ cấp được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong quân đội, công an, cơ yếu công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 4 Nghị định 76 nêu rõ, thời gian hưởng là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng).

Đồng thời, Điều 13 Nghị định 76 cũng quy định, thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại nơi này.

Những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về làm việc ở những vùng đặc biệt khó khăn sẽ được nhận các loại phụ cấp thu hút..

Những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về làm việc ở những vùng đặc biệt khó khăn sẽ được nhận các loại phụ cấp thu hút. Ảnh Dân Trí

Đặc biệt, nếu thời gian đứt quãng chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn.

Khoản 2 Điều 13 Nghị định này hướng dẫn 2 cách tính thời gian thực tế gồm:

Về cách tính theo tháng, có từ hơn nửa tháng làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính cả tháng; Ngược lại sẽ không tính.

Về cách tính theo năm, dưới 3 tháng thì không tính là làm việc tại nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn; Từ đủ 3-6 tháng thì được tính bằng nửa năm công tác; Trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Trong đó, thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở vùng không có điều kiện đặc biệt khó khăn từ trên 1 tháng; nghỉ không lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian bị tạm đình chỉ công tác, bị tạm giam, tạm giữ… thì không tính vào thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn.

Như vậy, có thể khẳng định, công chức chỉ có thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm (đủ 60 tháng).

Mức phụ cấp thu hút là 70% mức lương hiện hưởng sẽ do đơn vị tự thực hiện chi trả (đối tượng thuộc danh sách trả lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị nào do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó chi trả).

Ngoài ra công chức, viên chức còn được cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng).

Theo đó, mức hưởng phụ cấp thu hút cho cán bộ, công chức, viên chức được tính theo công thức: Mức hưởng = 70% mức lương + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm. Như vậy, mức phụ cấp là 900.000 đồng/tháng.

Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm. Mức phụ cấp là 1.260.000 đồng/tháng.

Mức 1,0 áp dụng đối với công chức, viên chức có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên. Mức phụ cấp là 1.800.000 đồng/tháng.

Công chức viên chức, lần đầu về công tác sẽ nhận được trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức phụ cấp cụ thể phụ thuộc vào thời gian, thâm niên làm việc cụ thể như sau:

Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở (18 triệu đồng) tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp: Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilomet đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách); Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình (21,6 triệu đồng/lần).

Ngoài ra, công chức, viên chức còn được nhận tiền trợ cấp mua và vận chuyển nước ngọt và sạch. Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng. Chi phí mua và vận chuyển 1 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của đối tượng được hưởng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.