Chính phủ kiến nghị giao hơn 13 nghìn tỷ cho 45 dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế

Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ giao kế hoạch vốn 13,3 nghìn tỷ đồng cho 45 dự án đã đủ thủ tục đầu tư…

bo-truong-mpi-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại Quốc hội chiều 23/5 

Chiều 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo báo cáo, số vốn còn lại của Chương trình chưa phân bổ, chưa giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 14.151,685 tỷ đồng.

Trong đó, 13.369,468 tỷ đồng của 45 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn, đã hoàn thiện thủ tục đầu tư trước ngày 31/3/2023 theo đúng quy định

 273 tỷ đồng của dự án đầu tư hạ tầng ổn định đời sống nhân dân của xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận chưa thể phê duyệt chủ trương đầu tư do vướng mắc về quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Còn 509,217 tỷ đồng không thực hiện phân bổ do đến hết thời gian quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, không phân bổ hết số vốn được thông báo.

“Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ giao kế hoạch vốn 13.369,468 tỷ đồng cho 45 dự án đã đủ thủ tục đầu tư”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày cho biết, 45 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 13.369,468 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đề nghị Chính phủ đề nghị rà soát kỹ danh mục dự án, bảo đảm thời hạn hoàn thành các dự án theo quy định; bảo đảm tính khả thi và chỉ đạo các địa phương bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án theo đúng cam kết. Đối với số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 782,217 tỷ đồng, đề nghị không phân bổ tiếp theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội.

Đối với 87.359,227 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 cho 4 nhiệm vụ, 182 dự án đã đáp ứng đủ điều kiện; Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ, đồng thời đề nghị điều chỉnh giảm 24.594,3 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải để điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội cho phép bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong các năm 2024, 2025 để đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Cùng với đó, Chính phủ đề nghị điều chỉnh lại quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về việc bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023 theo hướng bố trí tối đa theo tiến độ thực hiện dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Kim Thoa (T/h)

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/chinh-phu-kien-nghi-giao-hon-13-nghin-ty-cho-45-du-an-thuoc-chuong-trinh-phuc-hoi-kinh-te-72146.html