Cần Thơ: 8 cán bộ huyện được bổ nhiệm khi chưa đủ chuẩn

HĐND, UBND huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Ảnh: Lao động

Chánh thanh tra, trưởng phòng giáo dục, phó phòng kinh tế hạ tầng… huyện Phong Điền (Cần Thơ) được bổ nhiệm khi còn thiếu các chứng chỉ theo quy định.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra về việc “Thực hiện phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Phong Điền”, qua kiểm tra đã phát hiện 8 trường hợp được bổ nhiệm khi chưa đủ chuẩn theo đúng quy định.

Các trường hợp này được phát hiện khi thanh tra thành phố kiểm tra thực tế các hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2015-2017 thuộc UBND huyện Phong Điền.

Cụ thể, giám đốc trung tâm văn hoá thể thao thời điểm được bổ nhiệm thiếu chứng chỉ Anh văn; Trưởng phòng kinh tế hạ tầng khi bổ nhiệm thiếu chứng chỉ tin học; Trưởng phòng nông nghiệp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ (hiện nay đã chuyển công tác về Sở NN-PTNT); Phó phòng TN-MT khi bổ nhiệm thiếu bằng trung cấp chính trị.

Chánh thanh tra, Trưởng phòng giáo dục, Phó phòng kinh tế hạ tầng và Phó phòng Văn hóa thể thao, thời điểm bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Theo kết luận thanh tra, khi thanh tra thành phố tiến hành thanh tra thì các cán bộ này đã tham gia các lớp đào tạo và bổ sung đủ các chứng chỉ còn thiếu theo quy định.

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tổ chức rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn còn hạn chế, thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu.