Cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn sẽ bị gửi thông báo đến cơ quan

G

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên vi phạm nồng độ cồn sẽ bị gửi thông báo đến cơ quan, tổ chức Đảng để xử lý. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký văn bản yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

“Số người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia vẫn còn nhiều, diễn ra tại nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”, văn bản nêu rõ.

Vì thế, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã,… đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để “tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, ý thức, thái độ của người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật giao thông, quyết tâm hình thành được văn hóa, thói quen không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia”; đồng thuận, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng tại Thủ đô ra quân xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng tại Thủ đô ra quân xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

UBND cấp huyện chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với thanh tra giao thông, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, vận động khách chấp hành nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.

Công an Hà Nội chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội về tăng cường xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

 

Chủ tịch Hà Nội: Xử nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu gửi thông báo đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn là Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên để xử nghiêm.

Thông báo hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước đến cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định“, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ trong văn bản.

Ngoài ra, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ.

Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Sở Nội vụ phối hợp với Công an TP Hà Nội để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị…“, văn bản của Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ.