Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao ban thực hiện Nghị định số 03

Sáng 27-7, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng” 6 tháng đầu năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Hai lực lượng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, bảo vệ lực lượng, đào tạo, huấn luyện, diễn tập và làm tốt các mặt công tác: Vận động quần chúng; giáo dục quốc phòng và an ninh; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, khủng bố; bảo vệ các sự kiện, mục tiêu trọng điểm; bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, biển, đảo và không gian mạng; phòng, chống dịch bệnh, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… phục vụ hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, hội nghị thảo luận, thống nhất phương hướng, giải pháp tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện Nghị định số 03.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị Công an, Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đổi mới, sáng tạo trong công tác phối hợp để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03, công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trước mắt tập trung tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Ninh năm 2023.

Bảo Anh

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/bo-quoc-phong-va-bo-cong-an-giao-ban-thuc-hien-nghi-inh-so-03