Bộ Quốc phòng trả lời về đề xuất sửa luật để công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự hằng năm

Trong thời bình công dân nữ không phải thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ như công nam; theo đó, công dân nữ được gọi nhập ngũ khi Quân đội có yêu cầu và công dân tự nguyện…