Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cơ chế đặc thù là thời cơ đột phá cho TP HCM.

Trong năm 2018, TP HCM đã kỷ luật 97 Đảng viên từ mức khiển trách đến khai trừ, kỷ luật 142 cán bộ từ mức khiển trách đến buộc thôi việc.

Ngày 12/1, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Quốc hội làm việc với Đảng bộ và chính quyền TP.HCM về kết quả thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội và Kết luận 21 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy TP HCM báo cáo Thủ tướng việc kỷ luật 142 cán bộ - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc phát biểu tại hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những đánh giá sơ bộ về mặt tiến bộ, phát triển của TP HCM. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng bộ ngành cùng TP HCM thảo luận, đưa ra giải pháp tháo gỡ các khó khăn, hạn chế.

“Tất cả các Bộ ngành Trung ương và địa phương có mặt ngày hôm nay tập trung thảo luận, góp ý để cùng TP HCM tháo gỡ các vướng mắc để thành phố phát triển không chỉ ngang tầm vùng Đông Nam Á và còn sánh ngang khu vực châu Á”, Thủ tướng chỉ đạo.

Kỷ luật 142 cán bộ trong năm 2018

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP HCM đánh giá việc ban hành 2 văn bản Kết luận số 21 và Nghị quyết 54 của Trung ương, Quốc hội là thời cơ cách mạng hết sức quan trọng, là sự đột phá về thể chế đối với sự phát triển của thành phố.

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM cũng đề nghị trung ương và các Bộ ngành góp ý giúp thành phố biết được cái nào làm tốt để phát huy, mặt hạn chế để sửa chữa, tháo gỡ ngay.

Bí thư Thành ủy TP HCM báo cáo Thủ tướng việc kỷ luật 142 cán bộ - Ảnh 2.

Các bộ ngành, ủy ban Trung ương có mặt tại hội nghị để thảo luận tìm giải pháp giúp TP HCM tháo gỡ các hạn chế.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập một số đoàn công tác, làm việc với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để đôn đốc, nhắc nhở việc giải quyết thông tin phản ánh, xử lý các phản ánh của cử tri, phản ánh của cơ quan báo chí và cán bộ, đảng viên, người dân đã có sự chuyển biến tích cực, nhanh và kịp thời hơn.

Theo người đứng đầu thành ủy, qua chỉ đạo giải quyết nội dung thông tin phản ánh, trong năm 2018 có 21/66 cấp ủy đã xử lý 1.475 thông tin tố cáo khiếu nại, thi hành kỷ luật 97 đảng viên có sai phạm từ mức khiển trách đến khai trừ (khiển trách: 56 đảng viên; cảnh cáo: 33 đảng viên; cách chức: 7 đảng viên; khai trừ: 1 đảng viên).

TP HCM cũng thi hành kỷ luật về chính quyền đối với 142 cán bộ, công chức từ mức khiển trách đến buộc thôi việc (khiển trách: 63 trường hợp; kéo dài thời gian nâng bậc lương: 10 trường hợp; cảnh cáo: 40 trường hợp; cách chức: 7 trường hợp; giáng cấp hoặc chuyển vị trí công tác: 9 trường hợp; buộc thôi việc: 13 trường hợp).

Thời cơ đột phá của thành phố

Sau một năm triển khai cơ chế, chính sách đặc thù, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố đã bước đầu đạt được những kết quả ban đầu.

Về đề án cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học về công tác ở các sở ban ngành, các khu công nghệ cao. Chuyển mục đích sử dụng 31 dự án từ đất trồng lúa 10 ha trở lên phù hợp vơi quy định và kế hoạch sử dụng đất.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết thành phố thực hiện đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí.

Đề án thực hiện và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập….

Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn TP HCM. Thành phố cũng điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn.

Ban thường vụ Thành ủy TP HCM kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban bí thư cho phép thành phố được thực hiện thí điểm chủ động đào tạo lý luận chính trị trình độ cao cấp tại Học viện cán bộ thành phố.

Đồng thời, xem xét chấp thuận mở rộng đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị đến cán bộ đương nhiệm bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, nhà xuất bản; cán bộ thuộc khối nội chính…