G
Bản tin tổ lái: Thoáng ngập ngừng và pha đánh lái gây hậu quả kinh hoàng

Vào cua nhưng không làm chủ được tình huống, cô gái đã phải nhận một kết cục đầy đau đớn khi đâm trúng phải cây cột sắt.

Bản tin tổ lái