Bản tin tổ lái: Thanh niên nằm bất động trên đường sau cú đâm và pha cứu rỗi không tưởng

Không hề có bất kỳ sự tránh né nào, người thanh niên này đã chọn đích ngắm cho mình là đuôi xe ô tô và phải đón nhận cái kết buồn.

Bản tin tổ lái