Bản tin tổ lái: Pha sang đường oan nghiệt và “cú chọc khe” huyền thoại

Bản tin tổ lái: Pha sang đường oan nghiệt và "cú chọc khe" huyền thoại

Sự ngập ngừng của người phụ nữ khi sang đường đã dẫn tới một vụ tai nạn kinh hoàng.

Bản tin tổ lái ngày 22/2