G
Bản tin tổ lái: Người phụ nữ có pha di chuyển uốn lắc và màn "chào hỏi" trong ngõ hẹp

Người phóng nhanh, kẻ không quan sát chu toàn và thế là họ “chào hỏi” nhau bằng một cú va chạm ngay giữa trên đường nhỏ hẹp.

Bản tin tổ lái