G
Bản tin tổ lái: Khổ đau của cô gái trẻ và chuyện kinh hoàng lúc nửa đêm

Không chú ý quan sát khi đi đường, hai cô gái rơi vào đúng điểm mù của xe tải và phải nhận một cái kết thật sự buồn.

Bản tin tổ lái