G
Bản tin tổ lái: Đôi bạn cùng tiến vào bụi rậm và cú chạm đầu xe tải đau thương

Chọn phương án “khó nhất” để làm, cả hai người này đã cùng “dắt” nhau vào bụi rậm trong một tình huống tưởng chừng rất đơn giản.

Bản tin tổ lái