G
Bản tin tổ lái: Cú xuyên phá không tưởng và cái kết buồn cho cô gái nhỏ

Không một chút tránh né, chiếc ô tô này đã lao thẳng vào hàng rào và gây ra cảnh tượng đầy kinh hãi.

Bản tin tổ lái