G

Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Bị bãi nhiệm các chức vụ trong giáo hội, nhưng Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn là trụ trì chùa Ba Vàng.

Ban Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về Hội nghị của Ban Thường trực được tổ chức vào ngày 12/7 dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN.

Theo đó, ngoài một số nội dung quan trọng, Nghị quyết của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã thông tin chính thức về việc xử lý kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).

Cụ thể, sau khi nghe đọc báo cáo chi tiết về sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng như Thông báo số 66/HĐTS ngày 26/3/2019, các phát biểu của chư tôn đức, Hội nghị nhất trí bãi nhiệm các chức vụ do Đại đức Thích Trúc Thái Minh phụ trách.

Giáo hội đã nghiêm khắc kiểm điểm các việc tồn đọng trong thời gian vừa qua.

Trao đổi với PV, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Thông tin và Truyền thông cho biết thêm, việc bãi nhiệm chỉ với các chức vụ ở Giáo hội Phật giáo VN của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Riêng chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng, theo Hòa thượng Gia Quang, Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn là trụ trì tại đây.

Trước đó, ngày 26/3, Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đã có cuộc họp và kết luận về việc thuyết giảng và tổ chức thỉnh vong oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng.

Thông báo nêu rõ, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, quy định việc người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa hoặc làm công quả lao động tại chùa là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng để cho phật tử Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này, Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý Tăng sự tại chùa Ba Vàng.

Thông báo cũng nhấn mạnh, Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn.

Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khi chờ Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPVN ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại Hiến chương Giáo hội.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng. Giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trường ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh Quảng Ninh làm thầy giáo giới cho Đại đức Thái Minh theo Luật Phật.

Trước khi bị bãi nhiệm các chức vụ, Đại đức Minh là Uỷ viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông là Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội, Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Uỷ viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.