Bắc Giang triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023

G

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023.

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; duy trì kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh bảo đảm cả về số lượng và chất lượng dự án thu hút đầu tư. Phấn đấu năm 2023 vốn thu hút đầu tư đăng ký mới tăng 19% so với năm 2022; thành lập mới từ 1.500 doanh nghiệp trở lên.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 bao gồm các hoạt động thuộc 7 nhóm nội dung, đó là: 1- Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; 2- Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; 3- Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; 4- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; 5- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; 6- Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; 7- Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Chuyên trang xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng đầu tư, nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn đã và đang đầu tư trong các khu công nghiệp. Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư là thành viên cùng tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam với các ngành nghề tập trung vào công nghệ kỹ thuật số, kinh tế số, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, thương mại.

Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang đồng thời kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch trên các đài truyền hình địa phương và Trung ương; sách điện tử; youtube; website của tỉnh. Tuyên truyền và đăng các thông tin quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Bắc Giang bằng hình thức báo giấy và báo điện tử. Phối hợp với các tạp chí của VCCI, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp và các tạp chí khác của Trung ương tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang.

Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đào tạo trong nước do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức. Tiếp đón và làm việc với các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh. Hỗ trợ khảo sát, tìm kiếm địa điểm đầu tư, kết nối đầu tư.

Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức các hội thảo triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư. Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

TS 

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/kinh-te/400212/bac-giang-trien-khai-chuong-trinh-xuc-tien-dau-tu-nam-2023.html