Bắc Giang: Rà soát, xử lý công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có ý kiến chỉ đạo rà soát, xử lý công chức, viên chức, người lao động vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển ô tô trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Lạng Giang. Ảnh tư liệu.

Theo văn bản của UBND tỉnh, sau khi Đoàn công tác của Bộ Công an kết thúc đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử lý 426 trường hợp (trong đó 67 ô tô, 355 mô tô và 4 xe máy điện). Đáng chú ý, trong số đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong cơ quan nhà nước vi phạm ở mức nồng độ cồn cao nhất.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát các trường hợp vi phạm, gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị người vi phạm đang công tác trước ngày 15/10/2023 để xử lý nghiêm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 14/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có người vi phạm tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định; kết quả gửi Công an tỉnh trước ngày 15/11/2023. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xong trước ngày 20/11/2023.

TS

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/an-toan-giao-thong/413078/bac-giang-ra-soat-xu-ly-cong-chuc-vien-chuc-vi-pham-nong-do-con-khi-tham-gia-giao-thong.html