Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được 81 phiếu tín nhiệm cao

Bà Nguyễn Thị Quyết tâm nằm trong top chức danh có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

HĐND TP HCM đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Bà Trương Thị Ánh, Nguyễn ThỊ Quyết Tâm và ông Nguyễn Thành Phong có số phiếu tín nhiêm cao nhiều nhất.

Chiều 6/12, kỳ họp lần thứ 12 của HĐND TP HCM kết thúc ngày thứ 2 với phần công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của các đại biểu HĐND đối với các chức danh do cơ quan này bầu.

Theo đó, những chức danh được bỏ nhiều phiếu tín nhiệm thấp là: Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND TP HCM) với 18 phiếu tín nhiệm thấp, Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch) với 18 phiếu, Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) với 15 phiếu.

Trong khi đó, những chức danh được phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất gồm: bà Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP HCM) 86 phiếu, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TP HCM) 81 phiếu, ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP HCM) 74 phiếu, ông Lê Đông Phong (Giám đốc Công an thành phố) 73 phiếu.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm được 81 phiếu tín nhiệm cao - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chụp hình lưu niệm cùng các nữ đại biểu.

Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng và các Trưởng ban của HĐND TP HCM:

1. Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TP HCM): 81 phiếu tín nhiệm cao, 18 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp

2. Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP HCM): 86 phiếu tín nhiệm cao,  13 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp

3. Phạm Đức Hải (Phó Chủ tịch HĐND TP HCM): 58 phiếu tín nhiệm cao, 37 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp

4. Trương Lâm Danh (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP HCM): 65 phiếu tín nhiệm cao, 32  phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp

5. Thi Thị Tuyết Nhung (Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP HCM): 62 phiếu tín nhiệm cao, 36 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp

6. Trương Trung Kiên (Trưởng Ban Đô thị HĐND TP HCM): 62 phiếu tín nhiệm cao, 35 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp

Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND TP HCM

7. Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP HCM): 74 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm, 3 phiếu tín nhiệm thấp

8. Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch UBND TP HCM): 68 phiếu tín nhiệm cao, 29 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp

9. Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch UBND TP HCM): 66 phiếu tín nhiệm cao, 30 phiếu tín nhiệm, 5 phiếu tín nhiệm thấp

10. Huỳnh Cách Mạng (Phó Chủ tịch UBND TP HCM): 44 phiếu tín nhiệm cao, 44 phiếu tín nhiệm, 13 phiếu tín nhiệm thấp

11. Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND TP HCM): 45 phiếu tín nhiệm cao, 38 phiếu tín nhiệm, 18 phiếu tín nhiệm thấp

12. Trương Văn Lắm (Giám đốc Sở Nội vụ): 57 phiếu tín nhiệm cao, 40 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp

13. Huỳnh Văn Hạnh (Giám đốc Sở Tư pháp): 46 phiếu tín nhiệm cao, 49 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp

14. Phan Thị Thắng (Giám đốc Sở Tài chính): 57 phiếu tín nhiệm cao, 38 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp

15. Phạm Thành Kiên (Giám đốc Sở Công Thương): 34 phiếu tín nhiệm cao, 57 phiếu tín nhiệm, 10 phiếu tín nhiệm thấp

16. Nguyễn Phước Trung (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 50 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm, 13 phiếu tín nhiệm thấp

17. Bùi Xuân Cường (Giám đốc Sở Giao thông vận tải): 38 phiếu tín nhiệm cao, 48 phiếu tín nhiệm, 15 phiếu tín nhiệm thấp

18. Trần Trọng Tuấn (Giám đốc Sở Xây dựng): 40 phiếu tín nhiệm cao, 44 phiếu tín nhiệm, 17 phiếu tín nhiệm thấp

19. Nguyễn Toàn Thắng (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường): 54 phiếu tín nhiệm cao, 36 phiếu tín nhiệm, 11 phiếu tín nhiệm thấp

20. Dương Anh Đức (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông): 40 phiếu tín nhiệm cao, 55 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp

21. Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội): 31 phiếu tín nhiệm cao, 56 phiếu tín nhiệm, 14 phiếu tín nhiệm thấp

22. Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ): 25 phiếu tín nhiệm cao, 61 phiếu tín nhiệm, 15 phiếu tín nhiệm thấp

23. Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo): 52 phiếu tín nhiệm cao, 38 phiếu tín nhiệm, 11 phiếu tín nhiệm thấp

24. Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế): 56 phiếu tín nhiệm cao, 41 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp

25. Nguyễn Thanh Nhã (Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc): 39 phiếu tín nhiệm cao, 48 phiếu tín nhiệm, 14 phiếu tín nhiệm thấp

26. Huỳnh Thanh Nhân (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao): 43 phiếu tín nhiệm cao,  49 phiếu tín nhiệm, 9 phiếu tín nhiệm thấp

27. Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch): 38 phiếu tín nhiệm cao, 45 phiếu tín nhiệm, 18 phiếu tín nhiệm thấp

28. Lê Đông Phong (Giám đốc Công an thành phố): 73 phiếu tín nhiệm cao, 23 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp

29. Nguyễn Long Tuyền (Chánh Thanh tra thành phố): 51 phiếu tín nhiệm cao, 38 phiếu tín nhiệm, 12 phiếu tín nhiệm thấp

30. Võ Văn Hoan (Chánh Văn phòng UBND TP HCM): 55 phiếu tín nhiệm cao, 40 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp.

Sáng 5/12, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 đã họp lần 9. Có 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu đã được lấy phiếu tín nhiệm.

Dẫn đầu danh sách người có phiếu tín nhiệm thấp nhất là bà Trương Hồng Trang. Bà này có 5 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 26 phiếu tín nhiệm thấp (chiến 54,17%).

Có ít hơn bà Trang 5 phiếu tín nhiệm thấp là ông Vưu Nghị Bình, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu. Ông này có 7 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm.

Ông Hồ Quang Huy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu xếp trên ông Bình với 19 phiếu tín nhiệm thấp, 18 phiếu tín nhiệm và 9 phiếu tín nhiệm cao. Cả ba người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất đều là các ủy viên UBND tỉnh Bạc Liêu.

Đối với nhóm có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, dẫn đầu là bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu. Bà Nam có số phiếu tín nhiệm cao 43 phiếu, không có phiếu tín nhiệm thấp, 4 phiếu tín nhiệm.

Đứng thứ nhì là ông Hồ Thanh Thủy, Phó chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh với 39 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp. Người đứng thứ 3 là ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh với 36 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.