10 mặt hàng xuất khẩu mang về nhiều USD nhất trong 8 tháng đầu năm

8 tháng đầu năm 2018, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam đạt 308,07 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 155,41 tỷ USD, tăng 14,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 152,66 tỷ USD, tăng 11,6%.

10 mặt hàng xuất khẩu mang về nhiều USD nhất trong 8 tháng đầu năm - Ảnh 1.