Nghị định 12 tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, ban hành ngày 14/4/2023 được nhiều DN kỳ vọng có thêm nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh. Để giúp người nộp thuế hiểu rõ hơn về Nghị định này, phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

● Phóng viên: Thưa ông, nhóm đối tượng nào trên địa bàn tỉnh được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12 của Chính phủ năm 2023?

– Ông Trần Quang Hưng: Tại Điều 3 Nghị định 12, đối tượng được gia hạn gồm: DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất kinh tế trong các ngành như: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính…, xây dựng; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập DN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng); vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động phát thanh, truyền hình; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng… DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm. DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Nghị định 12 ban hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp DN có cơ hội phục hồi sản xuất và phát triển.Trong ảnh: Công nhân Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản - Baseafood chế biến hải sản xuất khẩu tại xưởng.

Nghị định 12 ban hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp DN có cơ hội phục hồi sản xuất và phát triển.Trong ảnh: Công nhân Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản – Baseafood chế biến hải sản xuất khẩu tại xưởng.

● Cụ thể thời gian gia hạn thuế sẽ được quy định như thế nào, thưa ông?

– Theo quy định của Nghị định 12, thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được quy định như sau: Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu): Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 – 8/2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2023 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các DN, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 – 5/2023 và quý I/2023; thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý II/2023; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2023; thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2023. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế… Trường hợp DN, tổ chức này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của DN, tổ chức nêu trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập DN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2023 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp DN, tổ chức này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập DN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của DN, tổ chức nêu trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập DN.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023…

● Năm 2023 được đánh giá là năm vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với DN, việc gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12 sẽ tác động như thế nào đến cộng đồng DN? Để giúp DN thực hiện đúng các quy định theo Nghị định 12, ngành thuế có hướng dẫn, hỗ trợ như thế nào đối với DN?

– Việc gia hạn nộp thuế theo Nghị định 12 là sự hỗ trợ rất kịp thời và cần thiết nhằm tháo gỡ một phần khó khăn cho DN. DN có thể sử dụng số tiền thuế được gia hạn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động, giảm thiểu khó khăn về dòng vốn, giảm được chi phí trả lãi số tiền vay tương ứng với số thuế và tiền thuê đất được gia hạn trong bối cảnh hoạt động của DN đối diện nhiều khó khăn như hiện nay.

Để giúp DN thực hiện đúng các quy định theo Nghị định 12, ngoài việc tuyên truyền, thông báo đến DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Cục thuế tỉnh hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và cách thức nộp hồ sơ gia hạn lên website và zalo Cục thuế; hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế để DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nắm bắt đầy đủ và thực hiện đúng quy định.

● Xin cảm ơn ông!

ĐÔNG HIẾU
(Thực hiện)

Nguồn Báo Bà Rịa – Vũng Tàu: https://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202305/ong-tran-quang-hung-pho-cuc-truong-cuc-thue-tinh-nghi-dinh-12-thao-go-mot-phan-kho-khan-cho-doanh-nghiep-977551/