Chrome 69 sẽ tải lịch sử trình duyệt của bạn lên máy chủ Google ngay khi bạn check Gmail hoặc đăng nhập YouTube

Cùng với Material Design, phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome cũng đi kèm với một số thay đổi bên dưới, có thể khiến những người dùng quan tâm tới quyền riêng tư lo ngại.

Chrome 69 sẽ tải lịch sử trình duyệt của bạn lên máy chủ Google ngay khi bạn check Gmail hoặc đăng nhập YouTube

Cùng với Material Design, phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome cũng đi kèm với một số thay đổi bên dưới, có thể khiến những người dùng quan tâm tới quyền riêng tư lo ngại.

Cụ thể, trên Google Chrome 69, khi bạn đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào của Google như Gmail hoặc YouTube trên Chrome, hệ thống cũng sẽ tự động đang nhập vào trình duyệt. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ lịch sử duyệt web, dấu trang, thói quen sử dụng của bạn… đều sẽ được tải lên máy chủ của Google.

Chrome 69 sẽ tải lịch sử trình duyệt của bạn lên máy chủ Google ngay khi bạn check Gmail hoặc đăng nhập YouTube - Ảnh 1.

Trước đây, Chrome không tự động đăng nhập vào trình duyệt khi người dùng sử dụng các ứng dụng của Google. Và khi không đăng nhập, các thông tin như dấu trang, lịch sử duyệt web… chỉ được lưu trữ trên máy của người dùng.

Hầu hết chúng ta đều biết về việc các công ty như Google, Facebook… thu thập dữ liệu người dùng để phục vụ mục đích quảng cáo. Trước đây chúng ta vẫn có thể chọn không đăng nhập vào trình duyệt để tránh bị thu thập dữ liệu quá mức. Nhưng bây giờ với thay đổi này, chỉ một lần vô tình đăng nhập Gmail hoặc YouTube thôi, mọi nỗ lực nhằm giữ an toàn dữ liệu của bạn đều sẽ tan thành mây khói.