Bản tin tổ lái: Pha đối đầu thảm khốc và phép nhiệm màu cứu rỗi người đàn ông

Phóng nhanh trên đường và không thể xử lý tốt tình huống, người thanh niên đi xe máy đã phải nhận kết cục đầy bi thương.

Bản tin tổ lái