Nghề làm giấy bản của người Dao Đỏ ở Yên Lạc (Nguyên Bình)

Từ xa xưa, giấy bản đã xuất hiện trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Dao Đỏ, trải qua nhiều năm đúc kết kinh nghiệm, truyền từ đời này sang đời khác, kỹ thuật làm giấy bản của người Dao Đỏ là cả quá trình duy trì, hoàn thiện và ngày càng phát triển. Tại xóm Lũng Ót, xã Yên Lạc (Nguyên Bình), những năm gần đây với hướng đi ngày càng phát triển của nghề làm giấy bản, giúp người dân vươn lên giảm nghèo, đem lại nguồn thu nhập ổn định.
Nguồn Báo Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nghe-lam-giay-ban-cua-nguoi-dao-do-o-yen-lac-nguyen-binh-3161228.html