“Kim chỉ nam” để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

G

Tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là địa phương năng động, điểm sáng thu hút đầu tư, đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Trong giai đoạn hiện nay khi quốc gia đang khẩn trương lập lại quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021-2030, Quảng Ninh đã chủ động triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược. Quy hoạch vừa được Chính phủ thông qua, trở thành “kim chỉ nam” để Quảng Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai.

Bộ KH&ĐT chủ trì họp Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh về Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Đỗ Phương

Quảng Ninh nhận thức rõ công tác lập quy hoạch tỉnh là căn cứ quan trọng trong triển khai phát triển kinh tế – xã hội. Bởi không có quy hoạch thì rất khó thu hút đầu tư, huy động nguồn lực một cách bài bản và đạt hiệu quả cao nhất; khó tạo được môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, khai thác được tối đa tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh. Vì thế, tỉnh coi quy hoạch là nền tảng, công cụ quan trọng để phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển trên quan điểm “muốn phát triển tốt phải có quy hoạch tốt, muốn có dự án tốt phải có quy hoạch tốt, quy hoạch phải đi trước một bước”.

Kế thừa và phát triển các quy hoạch chiến lược của tỉnh trước đây, Quảng Ninh đã mạnh dạn báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thuê tư vấn nước ngoài là những chuyên gia, đơn vị uy tín hàng đầu thế giới và trong nước, như: Công ty TNHH McKinsey Việt Nam, Công ty Tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản), Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT) để nghiên cứu, tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với quan điểm không khoán trắng mọi việc cho tư vấn, tỉnh đã đổi mới cách thức, phương pháp triển khai bằng việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, chỉ đạo triển khai xây dựng đồng bộ các quy hoạch từ cấp tỉnh đến địa phương; thành lập các tổ tư vấn giúp việc và trực tiếp làm việc với các đơn vị tư vấn triển khai nghiên cứu lập quy hoạch.

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng.

Tỉnh đã tổ chức 6 cuộc họp cấp Ban Chỉ đạo, 6 cuộc họp cấp Hội đồng quy hoạch tỉnh, hơn 60 cuộc họp tổ công tác với đơn vị tư vấn, hơn 250 cuộc họp chuyên đề giữa các chuyên gia và các sở, ngành, địa phương, gần 40 cuộc khảo sát chuyên ngành tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời gửi lấy ý kiến tham gia của 19 đơn vị bộ, ngành trung ương; 12 tỉnh, thành phố trong vùng và lân cận theo quy định và ý kiến rộng rãi của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến quy hoạch tỉnh bằng nhiều hình thức…

Các ý kiến tham gia đều đồng thuận, nhất trí về vị trí, vai trò, định vị của tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh vùng và quốc tế; đồng thuận với quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch cấp tỉnh Nguyễn Chí Dũng, đã nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, phát triển của các quy hoạch kỳ trước, phù hợp định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, đã thể hiện được chiến lược phát triển toàn diện của tỉnh với tổ chức không gian, các mục tiêu và giải pháp cụ thể để định hướng và xây dựng Quảng Ninh đến năm 2030 là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là trung tâm du lịch, kinh tế biển, là cửa ngõ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; là đô thị phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, khu vực hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và được đánh giá là bản quy hoạch mẫu mực từ cách làm việc, đóng góp trí tuệ đến việc lấy ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước với hơn 1.500 ý kiến, hàng trăm cuộc họp, ngày 10/2/2023, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã chính thức được Chính phủ thông qua. Đây là sản phẩm đặc biệt, là “kim chỉ nam” để xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển của các ngành, của từng vùng và của các địa phương trong tỉnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh và chỉ dẫn số 1 để Quảng Ninh gia tăng được các nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Với những bước phát triển đột phá, Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Mục tiêu Quy hoạch tỉnh đặt ra đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng – an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

Quy hoạch tỉnh xác định hướng đột phá là xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội để thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng các KCN, KKT có sức cạnh tranh cao; chuyển đổi số toàn diện; phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, đa dụng; phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bản sắc và bền vững với quy mô lớn để nâng cấp chất lượng sống của người dân, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; phát triển kinh tế đô thị hiệu quả, nhất là đô thị du lịch chất lượng cao; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp đổi mới sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa, con người và thiên nhiên đậm bản sắc Quảng Ninh.

Định hướng không gian phát triển là “Một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng phát triển”, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành thành phố trực thuộc trung ương.

Thu Chung
Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/kim-chi-nam-de-phat-trien-nhanh-toan-dien-ben-vung-3226692.html