G
HĐND TP Hà Nội vừa có Quyết định thành lập đoàn giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP.
Anh50.

Ảnh minh họa.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức hai đợt giám sát: Đợt 1 (tháng 3/2021) thực hiện giám sát công tác triển khai quán triệt các văn bản, kế hoạch về công tác bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần 1, lần 2 theo quy trình, thời gian quy định; công tác ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và chia khu vực bỏ phiếu bầu cử…

Nội dung giám sát đợt 2  (từ ngày 3/4 đến kết thúc bầu cử) về công tác thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử và công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử; công tác phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần 3; công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử; công tác chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ công tác bầu cử; trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; công tác an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức ngày bầu cử.

Việc giám sát nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử trên địa bàn TP; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Thông qua hoạt động giám sát, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể tháo gỡ để công tác bầu cử đạt kết quả tốt, thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bảo đảm đúng tiến độ.

 

Theo Việt Nga (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-to-chuc-hai-dot-giam-sat-ve-cong-tac-bau-cu-d150530.html