Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong Un đã rời Hà Nội, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 1.

Từ sáng sớm nay 2/3 – ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un – các lực lượng chức năng đã triển khai đảm bảo an ninh quanh khu vực khách sạn Melia – nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu trú. Ảnh: Min Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 2.

Công tác phân luồng các tuyến phố và rào chắn an ninh được dựng lên nhằm phục vụ đoàn xe phái đoài Triều Tiên di chuyển. Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 3.

Người dân cầm cờ hoa đứng dọc hai bên đường vẫy chào phái đoàn Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 4.

Một phụ nữ trong tà áo dài truyền thống tươi cười cầm quốc kỳ Triều Tiên. Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 5.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 6.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 7.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 8.

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong Un và phái đoàn Triều Tiên rời Melia hướng tới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 9.

Ông Kim Jong Un vẫy tay chào người dân trước khi rời Việt Nam trở về Triều Tiên. Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 10.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 11.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 12.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 13.

Chuyên xa chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua Cột Cờ Hà Nội – biểu tượng lịch sử của thủ đô. Ảnh: Phạm Huyền

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 14.

Ảnh: Phạm Huyền

Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi qua Cột cờ Hà Nội

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 16.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 17.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 18.

Đoàn xe di chuyển qua đường Độc Lập. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 19.

Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 20.

Đoàn Triều Tiên tới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Minh Nhân

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 21.

Đoàn đại biểu Triều Tiên viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 22.

Ông Kim Jong Un đặt vòng hoa ở Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 23.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 24.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 25.

Đoàn Triều Tiên dành phút mặc niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 26.

Sau đó đoàn di chuyển vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 27.

Chủ tịch Kim Jong Un và phái đoàn Triều Tiên vào lăng viếng Bác. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 28.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 29.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 30.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 31.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 32.

Ông Kim Jong Un đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 33.

Trước đây, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã từng tới thăm Việt Nam hai lần và hội kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 34.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 35.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 36.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 37.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 38.

Đoàn Triều Tiên đã tiến vào trong Lăng. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 39.

Bà Kim Yo Jong – em gái ông Kim Jong Un luôn theo sát anh trai trong các sự kiện. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 40.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Hyon Song Wol – một trong bốn phụ nữ trong phái đoàn Triều Tiên sang Việt Nam lần này – theo đoàn vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 41.

Các mật vụ Triều Tiên thắt chặt an ninh quanh phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 42.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 43.

Ảnh” Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 44.

Sau khi viếng lăng, đoàn Triều Tiên rời Hà Nội lên Lạng Sơn về nước. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 45.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 46.

Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 47.

Trong khi đó, tại Lạng Sơn, vào khoảng 10h05, siêu tàu bọc thép nổi tiếng của Triều Tiên đã tiến vào ga Đồng Đăng, sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong Un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên về nước. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 48.

Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 49.

Nhà ga Đồng Đăng được trang trí lịch sự trong lễ tiễn phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 50.

Công tác an ninh được siết chặt tại nhà ga Đồng Đăng. c

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 51.

Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 52.

Xe bọc thép chuyên dụng của cảnh sát cơ động được triển khai tới Đồng Đăng, đảm bảo an ninh. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 53.

Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 54.

Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 55.

Lực lượng an ninh chốt trên các nhà cao tầng, kiểm soát an ninh. Ảnh: Tuấn Mark

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 56.

Những phụ nữ trong trang phục dân tộc đẹp mắt tươi cười chuẩn bị cho lễ tiễn Chủ tịch Kim Jong Un ở Lạng Sơn. Ảnh: Ngọc Thắng

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 57.

Ảnh: Ngọc Thắng

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 58.

Khoảng hơn 11h , đội kiêu binh trong trang phục chỉnh tề tiến vào ga Đồng Đăng Ảnh: Hoàng Việt

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 59.

Theo sau đó là đội quân nhạc. Ảnh: Hoàng Việt

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 60.

Ảnh: Hoàng Việt

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 61.

Ảnh: Hoàng Việt

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 62.

Đông đảo người dân chờ đoàn xe tại Quốc lộ 1, cửa ngõ vào thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tịch Kim Jong Un vẫy tay chào Hà Nội, Lạng Sơn đã sẵn sàng trong lễ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên - Ảnh 63.

Tàu từ Hà Nội lên Đồng Đăng dừng tại ga Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Anh