Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

G

Chiều 17-3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được tổ chức để cho ý kiến vào một số tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhĐồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhĐồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhCác đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhCác đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào nội dung tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh gồm: bổ sung Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 1, năm 2023; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 11 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, Như Thanh, Quảng Xương, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga Sơn;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhĐồng chí Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Lê Sỹ Nghiêm thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tờ trình.

Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022; Phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2); Phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đối với những nguồn vốn chưa chi tiết đến danh mục, đơn vị) và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhĐồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021-2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của Mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế; quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số trên địa bản tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; về sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-2023 quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên; về tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhĐồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với các nội dung được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị; đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thiện nội dung các tờ trình. Đồng thời giao các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra để trình xin ý kiến HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Về việc tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất và cho ý kiến cụ thể một số nội dung để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh.

MINH HIẾU

Nguồn Báo Thanh Hóa: https://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-thuong-vu-tinh-uy-thanh-hoa-cho-y-kien-vao-cac-to-trinh-cua-ban-can-su-dang-ubnd-tinh/181409.htm